Waar sta ik voor

Ik streef naar een florerende en aantrekkelijke natuur. Een natuur waarvan de biodiversiteit toeneemt door het borgen en versterken van onderlinge (a)biotische relaties.

Natuurbeheer is lange-termijn-denken, middellang-termijn-plannen en korte-termijn-handelen.  De duurzaamheidsdriehoek
'-> Ecologie <-> Economie <-> Sociaal-Maatschappelijk <-', waarvan de pijlers vergelijkbaar zijn met People-Planet-Profit, is leidend voor mijn denken en handelen. Je creƫert een duurzaam beheer als je de juiste balans vindt tussen deze 3 parameters. Omdat balanceren continue bewegen inhoudt, moet je nu handelen om het stipje aan de horizon te bereiken. Handelen binnen de ecologisch kaders met draagvlak van de bevolking voor een rendabel beheer voor maatschappelijke doelen als gezonde leefomgeving en levering grondstoffen. Daarom zijn 'behoud, onderhoud en gebruik' van het ecosysteem voor mij de kernwoorden in het dagelijks beheer.

Het werk van Bosadvies richt zich op: 


Bos en hout; houtproductie volgens de natuurvolgende principes van Pro Silva 


Bos en voedsel; voedselteelt op basis van bosstructuur- en processen.  Ik hanteer de definiĆ«ring in de Green Deal Voedselbossen.

Bos en mens; het ontwikkelen van een natuurlijke leefomgeving voor mens en dier.  Een leefomgeving dat rust en ruimte biedt, waar je op je gemak voelt, waar je de kleine bijzondere dagelijkse dingen uit de natuur ontmoet.