Hout

Bosadvies werkt met de basisprincipes die gepubliceerd zijn door ProSilva Europa. Hieronder zijn de principes vrij vertaald. Meer informatie is te vinden op de site ProSilva.org

Uitgangspunt ProSilva denk- en werkwijze: 

ProSilva streeft naar een beheerstrategie die onderhoud, gebruik en behoud van het bosecosysteem optimaliseert. De ecologische en sociaal-economische functies van het bos moeten op een duurzame en winstgevende wijze worden vervuld. 

 

ProSilva-beheerstrategie:

ProSilva is een actief beheer dat natuurvolgend en extensief is. De denkwijze is toepasbaar op alle boomsoorten en ieder stadium van bosontwikkeling. 

Het bosbeheer is een afspiegeling van natuurlijke bosprocessen. De structuur en dynamiek  van natuurlijke bossen worden zo goed als mogelijk nagebootst.

Beheerconcepten gebaseerd op een agrarische benadering worden verworpen. Continue bosbedekking is een voorwaarde.

Het bosbeheer is gericht op het verkrijgen dan wel behouden van een gemengd en structuurrijk bos met veel inheemse boomsoorten. 

Spontane processen worden benut en de ingrepen zijn geleidelijk van aard.

 

ProSilva-bosbeheer in de praktijk:

·         beoordeling individuele bomen

·         soorten die passen bij de groeiplaats

·         booms- of groepsgewijze uitkap

·         kwalitatief en kwantitatief zo hoog mogelijke productie

·         verbeteren opbouw en stabiliteit

·         veelvuldige functies nastreven.

Voedsel

Voedselbos is een vorm van agro-ecologie en is een redelijk nieuw fenomeen in de gematigde klimaatstreken.  Met een voedselbos richt je op een duurzame voedselproductie in de vorm van een natuurlijk bos. Naast een divers voedselaanbod ontstaat een hoge biodiversiteit en een aantrekkelijk bos- en landschap als spontane nevenproducten.

In de Green Deal Voedselbossen is de term als volgt gedefinieerd:
- een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen;
- aanwezigheid van een kruinlaag van hogere bomen; - aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
- aanwezigheid van een rijk bosbodemleven;
- een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist

Op de site van Voedselbosbouw Nederland vind je veel goede achtergrondinformatie.

Mens

Samen met mijn vrouw run ik zorglandgoed 't Huisven. De omgeving en de omgang hiermee spelen een belangrijke rol. Het biedt rust en ruimte, maakt ieder bewust van  het ritme van de natuur, prikkelt de zintuigen en geeft ons de mogelijkheid om een gezonde maaltijd te oogsten en bereiden. De ecologische moestuin is geïntegreerd in de omgeving, de omgeving wordt geleidelijk aan aangevuld met eetbare planten, struiken en bomen. 

Ook op andere locaties richt ik me op het verbeteren van de leefomgeving. Het publiek is onze klant. Bos, natuur en landschap moeten voor ieder te beleven zijn zonder dat het ten koste gaat van flora- en fauna. De woonomgeving moet aangenaam zijn waarbij de natuur dichtbij huis kan komen. In bossen wordt gewerkt met recreatiezonering en aantrekkelijke bosbeelden en uitzichten, zodat meerdere recreatievormen van hetzelfde landschap kunnen genieten.